องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข และโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่โคงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกันเอง " "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ".
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดทุ่งเทพประทานพร ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอโพนสวรรค์ ผู้นำชุมชน และอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลโพนบกเข้าร่วมโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นายยุทธศิลป์ จันทร ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 265 หมู่ 5 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายอำเภอโพนสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก มอบสุขภัณฑ์ปันสุข แก่ผู้สูงอายุตำบลโพนบก ณ วัดโพธิ์ตาก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรชัยมงมลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ บริเวณถนนหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยสาระสำคัญ ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโพนเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เปิดเผยสาระสำคัญ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านโพนเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาปรับเกรดและปรับปรุงบริเวณสถานที่ทิ้่งขยะ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
เปิดเผยสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
เปิดเผยสาระสำคัญ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.11 บ้านโพนบก
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เปิดเผยสาระสำคัญซื้อข้อแยกสามทางชนิดสวมเร็ว
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
เปิดเผยสาระสำคัญ ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
เปิดเผยสาระสำคัญ ซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโพนเจิรญ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านโพนเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดและปรับปรุงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.11 บ้านโพนบก
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงนอนสองชั้นพร้อมที่นอน
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้3,621
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,966
ทั้งหมด 217,918


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
24/05/2566
24/05/2566
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
24/05/2566
24/05/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กศ.
24/05/2566
24/05/2566
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
กสธ.
24/05/2566
24/05/2566
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ
กสธ.
24/05/2566
24/05/2566
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
กม.
23/05/2566
24/05/2566
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ