messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 5 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 5 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1