ชื่อเรื่อง : เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อป้ายไวนิล สถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID ๑๙) ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร
ชื่อไฟล์ : 62iA7rMThu32215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้