ชื่อเรื่อง : เปิดเภยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายที่ 1บ้านโพนเพ็ก เชื่อมหมู่ที่ 5บ้านเหล่าบะดา
ชื่อไฟล์ : C58CGowWed32934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้