องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
เดือนนี้ 4,983
เดือนที่แล้ว 10,453
ทั้งหมด 42,529

account_box คณะผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 093-4849439
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 093-4849439
นายบัวลา ตะวะนะ
รองนายก อบต.โพนบก
โทร : 097-3200205
นายบัวลา ตะวะนะ
รองนายก อบต.โพนบก
โทร : 097-3200205
นางพิณ ศรีโพนทอง
รองนายก อบต.โพนบก
โทร : 084-4056836
นางพิณ ศรีโพนทอง
รองนายก อบต.โพนบก
โทร : 084-4056836
นายวิลัย ขันจันทร์
เลขานุการนายก อบต.โพนบก
โทร : 098-1696069
นายวิลัย ขันจันทร์
เลขานุการนายก อบต.โพนบก
โทร : 098-1696069
account_box สมาชิกสภา
นายวาสนา ตะวะนะ
ประธานสภา
โทร : 080-6682549
นายวาสนา ตะวะนะ
ประธานสภา
โทร : 080-6682549
นายขุนศรี ขยัน
รองประธานสภา
โทร : 082-8157719
นายขุนศรี ขยัน
รองประธานสภา
โทร : 082-8157719
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
เลขานุการสภา
โทร : 081-2626646
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
เลขานุการสภา

โทร : 081-2626646
นายอาทิตย์ บัวลอย
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 085-6839811
นายอาทิตย์ บัวลอย
ส.อบต.หมู่ 1

โทร : 085-6839811
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 085-0124929
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1

โทร : 085-0124929
นายสมพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 085-0035272
นายสมพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 2

โทร : 085-0035272
นายเจียม เครื่องพันธ์
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 081-5926056
นายเจียม เครื่องพันธ์
ส.อบต.หมู่ 3

โทร : 081-5926056
นายสมจิตร ไชยพรม
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 093-0823769
นายสมจิตร ไชยพรม
ส.อบต.หมู่ 3

โทร : 093-0823769
นายชาคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 081-6624673
นายชาคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 4

โทร : 081-6624673
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
ส.อบต.หมู่ 5
โทร : 093-4135067
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
ส.อบต.หมู่ 5

โทร : 093-4135067
นายพิศ ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 093-0823786
นายพิศ ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 6

โทร : 093-0823786
นายต้ัง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 084-7923255
นายต้ัง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6

โทร : 084-7923255
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 083-2846224
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7

โทร : 083-2846224
นายตุ๋ย สารวัตรแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 084-8965623
นายตุ๋ย สารวัตรแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8

โทร : 084-8965623
นายสมพร พ่อชมภู
ส.อบต หมู่ 8
โทร : 093-4549549
นายสมพร พ่อชมภู
ส.อบต หมู่ 8

โทร : 093-4549549
นายสากล ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 092-5405455
นายสากล ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 9

โทร : 092-5405455
นายธานี สิมมา
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 081-6012701
นายธานี สิมมา
ส.อบต.หมู่ 9

โทร : 081-6012701
นายสฤทธิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 082-1231223
นายสฤทธิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10

โทร : 082-1231223
นายบุญกอง ขยัน
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 085-7465471
นายบุญกอง ขยัน
ส.อบต.หมู่ 10

โทร : 085-7465471
นายชัยญา ออทอลาน
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 087-6349068
นายชัยญา ออทอลาน
ส.อบต.หมู่ 11

โทร : 087-6349068
นายลำเพ็น สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 081-6706124
นายลำเพ็น สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 11

โทร : 081-6706124
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-3966249
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 082-3966249
นายอุบล ตันเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-5857823
นายอุบล ตันเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 098-5857823
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.จ.อ.สงขลา ฤทธิ์สอยง
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
พ.จ.อ.สงขลา ฤทธิ์สอยง
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาววราพรรณ อุปรีที
บุคลากร
นางสาววราพรรณ อุปรีที
บุคลากร
นางสาวจุรีรัตน์ แซ่เตีย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจุรีรัตน์ แซ่เตีย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายอธิพจน์ หารู้
ผช.จนท.ธุรการ
นายอธิพจน์ หารู้
ผช.จนท.ธุรการ
นายณัฐพล ทมทะวา
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายณัฐพล ทมทะวา
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายสมพงษ์ เสนาศรี
นักการภารโรง
นายสมพงษ์ เสนาศรี
นักการภารโรง
นางสาวกุลชา วังสุขี
คนงานทั่วไป
นางสาวกุลชา วังสุขี
คนงานทั่วไป
นายสมภพ ขยัน
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายสมภพ ขยัน
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
account_box กองคลัง
นางสาวเปรมจิต ผาลาด
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวเปรมจิต ผาลาด
หัวหน้าส่วนการคลัง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจตุพล ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายจตุพล ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายปัญญา จิตรปรีดา
นายช่างโยธา
นายปัญญา จิตรปรีดา
นายช่างโยธา
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายปีดา ผาไชย
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายปีดา ผาไชย
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายธีรศักดิื ไชยพรม
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายธีรศักดิื ไชยพรม
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายเกรียงไกร วงศ์พันธ์
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายเกรียงไกร วงศ์พันธ์
คนงานประจำรถเก็บขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์