องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
เดือนนี้ 4,944
เดือนที่แล้ว 10,414
ทั้งหมด 42,490

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อมูลสารสำคัญ ซื้อหมึกพิมพ์ brother หมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0002
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๓
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดความจุ ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ระหว่าง วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564)
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สาระสำคัญซื้อป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านโพนเพ็ก
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อผ้าซับใน (สีม่วงอ่อน)
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านโพนบกน้อย
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานประจำที่ ระบบ IP Phone
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ จำนวน ๔๗ คน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กักกันและสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านแมด ไป หมู่ ๑๑ บ้านโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๓๗๙ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
1 - 20 (ทั้งหมด 279 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์