องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา และสถานการที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญจ้างซ่อมตรวจเช็คบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์รถยนต์ ทะเบียน กข๗๐๗๔
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๔-๐๐๐๓
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9465 และรถกระเช้า 81-0202
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ ทะเบียน กข 7074 นครพนม ,รถจักรยานยนต์ กพต 693, รถยนต์บรรทุก บง 6952 นครพนม,รถยนต์ นข 1994 และรถบรรทุกน้ำ 80-6379
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผุ้ช่วยการปฏิบัติงานด้านธุรการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 624 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32