องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จะเปิดประมูลราคาสรรหาผู้เช่าตลาด พร้อมห้องน้ำและที่ดินที่เกี่ยวข้อง ท่านใดที่สนใจอยากร่วมประมูล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและซื้อแบบฟอร์มในราคาชุดละ 200 บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8:30 น - 16:30 น (ในวันและเวลาราชการ)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญซื้อถังพลาสติกสีดำพร้อมฝา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ให้ตรวจสอบรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บง 6952
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมปัก
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านธุรการ (นางสาวสายใจ รูวิชิตร)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายชาคิด เดชทะศร)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการต่างๆด้านงานช่าง (นายจตุพล ดวงดูสัน)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการต่างๆด้านงานช่าง (นายยอดชาย ตันเสนา)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายบรรลือ เพียมา)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายธวัชชัย อ่อนทุม)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายรุ่งโรจน์ เสนจันทร์ฒิชัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายประเวช เหมือนลา))
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายศราวุฒิ วงศ์พันธ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) รถกู้ชีพ/กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บง 6952 นครพนม นข 1994 และ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-6379 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกชนิดเปิดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 81-0202 นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เปิดเผยสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข 7074 นครพนม และ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพต 693 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 474 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24