messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
โทร : 098-5857823
นายปรัชญา รมผาเมือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 0842605116
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 081-6317398
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 082-8381384
นายปีดา ผาไชย
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 086-7653727
นางสาวสิริพรรณ แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-9859104
นายพิทักษ์ชัย บัณฑิตเผ่าสกุล
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 090-2909221
นายสมคิด แข็งแรง
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 099-6278447
นายยอดชาย ตันเสนา
จ้างเหมาบริการด้านงานช่าง
โทร : 061-1011748
นายจตุพล ดวงดูสัน
จ้างเหมาบริการด้านงานช่าง
โทร : 063-8983631