messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-3966249
นายอุบล ตันเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-5857823
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8717382
ว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
โทร : 084-3871341