องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวจันทร์จิรา ลือรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
โทร : 084-3871341
นางสาววิไล อ่อนทุม
หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ
โทร : 088-5792182
นางวิภาดา ทมทะวา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-2018944
นายคำฟอง ขยัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 064-8790679
นางโสภา เดชทะศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-5623464
นางสาวปาริฉัตร ศรีสงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0804208453
นางสาวสายใจ รูวิชิตร
จ้างเหมาบริการด้านงานศึกษา
โทร : 082-6152918