องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
เดือนนี้ 4,987
เดือนที่แล้ว 10,457
ทั้งหมด 42,533

account_box สำนักปลัด
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.จ.อ.สงขลา ฤทธิ์สอยง
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
พ.จ.อ.สงขลา ฤทธิ์สอยง
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาววราพรรณ อุปรีที
บุคลากร
นางสาววราพรรณ อุปรีที
บุคลากร
นางสาวจุรีรัตน์ แซ่เตีย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจุรีรัตน์ แซ่เตีย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายอธิพจน์ หารู้
ผช.จนท.ธุรการ
นายอธิพจน์ หารู้
ผช.จนท.ธุรการ
นายณัฐพล ทมทะวา
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายณัฐพล ทมทะวา
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายสมพงษ์ เสนาศรี
นักการภารโรง
นายสมพงษ์ เสนาศรี
นักการภารโรง
นางสาวกุลชา วังสุขี
คนงานทั่วไป
นางสาวกุลชา วังสุขี
คนงานทั่วไป
นายสมภพ ขยัน
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายสมภพ ขยัน
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์