messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8717382
นางสาวรุ่งทิพย์ อนุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 083-0047645
นางสาวชัชฎาภา ฝ่ายเพีย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 095-6271549
สิบเอกไพรวัลย์ ศรีวะสุทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 082-8573394
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 080-4016028
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 089-5765647
นางสาวกรรณิกา ต้ายบุญเทียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-9677640