องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23/11/2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกร่วมกิจกรรมแห่กฐินสามัคคีหมู่ที่ 2 บ้านโพนบกร่วมกับผู้นำชุมชนพนักงานเจ้าหน้าและประชาชนในชุมชน
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 25566 นายวาสนา ตะวะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จัดกิจกรรมพัฒนาดูแลความสะอาดส้วมในหน่วยงานเนื่องใน “วันส้วมโลก” เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของห้องส้วมทุกประเภทให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย...
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวชิระ โชติรสเศรณี นายอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก , พนักงาน , เจ้าหน้าที่ , หัวหน้าส่วนราชการ , และจิตอาสาในชุมชนตำบลโพนบก ...
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดรอบสำนักงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ชุมชนและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโพนเจิรญ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านโพนเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดและปรับปรุงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.11 บ้านโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงนอนสองชั้นพร้อมที่นอน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview16