messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder หนังสือประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ส่งสำเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ส่งสำเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 และ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ส่งสำเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 และ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ส่งสำเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1