messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder งานบริหารงานบุคคล
รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 255 |
รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 247 |
รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 245 |
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 255 |
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 279 |
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 250 |
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 263 |
การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองการศึกษา ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 234 |
การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 232 |
การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 263 |
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 251 |
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 253 |
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 258 |
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 245 |
การมอบอำนาจหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 251 |
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 235 |
มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 238 |
มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 247 |
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 233 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1